วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ GSB NOW รูปแบบ VDO Infographic โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมชั่นเฮ้าส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 498,085.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ GSB NOW รูปแบบ VDO Infographic โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมชั่นเฮ้าส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 498,085.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

498,085.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2564
Skip to content