วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน (GSB SMEs) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน “

“จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน (GSB SMEs) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content