วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน

จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

1,177,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2565
Skip to content