วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างผลิตสิ่งพิมพ์ Digital Printing ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต/สินเชื่อ บัตรเงินสด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ “

“จ้างผลิตสิ่งพิมพ์ Digital Printing ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต/สินเชื่อ บัตรเงินสด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content