วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตสกู๊ปสปอตภาพลักษณ์ธนาคาร เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สานฟ้า จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 454,750.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตสกู๊ปสปอตภาพลักษณ์ธนาคาร เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สานฟ้า จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 454,750.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

454,750.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2564
Skip to content