วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตวิดีโอประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอนเทนท์ เบเกอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 288,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตวิดีโอประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอนเทนท์ เบเกอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 288,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

288,900.00

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 2566
Skip to content