วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตร่มสนาม และขาตั้งร่ม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ : ผู้ประกอบการรายย่อย

จ้างผลิตร่มสนาม และขาตั้งร่ม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ : ผู้ประกอบการรายย่อย

วงเงินงบประมาณ

1,079,202.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2565
Skip to content