วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตพร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์ป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายนอกขบวนรถไฟฟ้า City Train แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้่งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

จ้างผลิตพร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์ป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายนอกขบวนรถไฟฟ้า City Train แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้่งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

วงเงินงบประมาณ

674,100.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2563