วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างผลิตผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พีอาร์เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 450,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

จ้างผลิตผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พีอาร์เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 450,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

450,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2566
Skip to content