วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสินเชื่อบัตรเงินสด (Revolving Card) หรือเทียบเท่า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสินเชื่อบัตรเงินสด (Revolving Card) หรือเทียบเท่า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,995,295.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,995,295.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content