วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสินเชื่อบัตรเงินสด (Revolving Card) หรือเทียบเท่า ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการค่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์

จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสินเชื่อบัตรเงินสด (Revolving Card) หรือเทียบเท่า ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการค่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content