วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตบัตรพลาสติกแบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าวัสดุแบบพิมพ์

จ้างผลิตบัตรพลาสติกแบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าวัสดุแบบพิมพ์

วงเงินงบประมาณ

80,730,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 2565
Skip to content