วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตถุงกระดาษ Social Bank สำหรับใส่ของแจกปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีาตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 245,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตถุงกระดาษ Social Bank สำหรับใส่ของแจกปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีาตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 245,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

245,600.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2564
Skip to content