วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตชุดแต่งกายนอกเครื่องแบบของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องแบบ

จ้างผลิตชุดแต่งกายนอกเครื่องแบบของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องแบบ

วงเงินงบประมาณ

91,284,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2566
Skip to content