วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตจดหมาย สำหรับแจ้งลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 481,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตจดหมาย สำหรับแจ้งลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 481,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

481,500.00

วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2565