วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตคลิปเพื่อให้การแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและรู้ทันเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

จ้างผลิตคลิปเพื่อให้การแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและรู้ทันเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

วงเงินงบประมาณ

944,287.50

วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2565
Skip to content