วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างผลิตของแจกสำหรับลูกค้าองค์กร (บริการ GSB Corporate Internet Banking) ประเภท กระเป๋าใส่นามบัตรพร้อมกล่อง จำนวน 3,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอสตูดิโอ๘ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 114,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตของแจกสำหรับลูกค้าองค์กร (บริการ GSB Corporate Internet Banking) ประเภท กระเป๋าใส่นามบัตรพร้อมกล่อง จำนวน 3,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอสตูดิโอ๘ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 114,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content