วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตของแจกสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในตลาด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม

จ้างผลิตของแจกสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในตลาด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม

วงเงินงบประมาณ

1,484,732.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.ย. 2566
Skip to content