วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างผลิตของสมนาคุณ ประเภทพวงกุญแจห้อยยางหยอด (พีวีซี) สำหรับธุรกิจร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แกนด์โพรดักส์อินเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 310,300.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตของสมนาคุณ ประเภทพวงกุญแจห้อยยางหยอด (พีวีซี) สำหรับธุรกิจร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แกนด์โพรดักส์อินเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 310,300.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content