วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตของสมนาคุณ ประเภท กระเป๋าเป้ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 400,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตของสมนาคุณ ประเภท กระเป๋าเป้ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 400,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content