วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างผลิตของสมนาคุณเพื่อใส่ QR Code GSB PAY MERCHANT แบบผูกหลังเบาะรถยนต์ สำหรับการรับสมัครสมาชิกร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ) โดย บริษัท แกรนด์โปรดักส์ อินเตอร์ จำกัด”

“จ้างผลิตของสมนาคุณเพื่อใส่ QR Code GSB PAY MERCHANT แบบผูกหลังเบาะรถยนต์ สำหรับการรับสมัครสมาชิกร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ) โดย บริษัท แกรนด์โปรดักส์ อินเตอร์ จำกัด”

วงเงินงบประมาณ

350,000.00

วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2561