วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างผลิตของสมนาคุณประเภท กระเป๋าเอกสาร สำหรับลูกค้าสมัครบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตร DEBIT “

“จ้างผลิตของสมนาคุณประเภท กระเป๋าเอกสาร สำหรับลูกค้าสมัครบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตร DEBIT “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content