วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตกระเป๋าเดินทางคู่ ขนาด 20 นิ้ว และขนาด 12 นิ้ว ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ย. 2563 โดยใช้ประมาณจาก : งานออกบูธเชิงรุกธนาคารออมสินภาค 1 ถึง 18

จ้างผลิตกระเป๋าเดินทางคู่ ขนาด 20 นิ้ว และขนาด 12 นิ้ว ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ย. 2563 โดยใช้ประมาณจาก : งานออกบูธเชิงรุกธนาคารออมสินภาค 1 ถึง 18

วงเงินงบประมาณ

749,000.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2563