วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างผลิตกระเป๋าช้อปปิ้ง GSB CREDIT CARD ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิต-สมัครบัตรเครดิต

จ้างผลิตกระเป๋าช้อปปิ้ง GSB CREDIT CARD ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิต-สมัครบัตรเครดิต

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content