วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างผลิตกระปุกออมสิน รุ่น Metaverse Collection ลาย ไหลมาเทมา พร้อมบรรจุรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมออนไลน์ในวันออมแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอช.ซี.เอ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตกระปุกออมสิน รุ่น Metaverse Collection ลาย ไหลมาเทมา พร้อมบรรจุรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมออนไลน์ในวันออมแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอช.ซี.เอ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

499,200.00

วันที่ประกาศ : 28 ต.ค. 2565
Skip to content