วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุง Express Zone อาคารเรือนกระจก ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท รุ่งอุดมทรัพยฺ์ 59 จำกัด

จ้างปรับปรุง Express Zone อาคารเรือนกระจก ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท รุ่งอุดมทรัพยฺ์ 59 จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content