วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนเพชรบุรี ชั้น 3 กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการย้ายศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 2 พิกุลทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท บิ๊กบูม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 268,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนเพชรบุรี ชั้น 3 กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการย้ายศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 2 พิกุลทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท บิ๊กบูม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 268,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

270,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2564
Skip to content