วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 171,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 171,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

171,500.00

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2564
Skip to content