วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) หลักสูตร TM5601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย และ TM5602 วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย โดยวิธีตกลงราคา

จ้างปรับปรุงสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) หลักสูตร TM5601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย และ TM5602 วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content