วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค7 และศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก สถานที่ตั้งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมัติ สินเชื่อรายย่อย”

“จ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค7 และศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก สถานที่ตั้งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์อนุมัติ สินเชื่อรายย่อย”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content