วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธ.ค. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

จ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธ.ค. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

วงเงินงบประมาณ

2,998,000.00

วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 2564
Skip to content