จ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลงและปรับปรุงซ่อมแซมสาขา – Government Savings Bank

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลงและปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

จ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลงและปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

วงเงินงบประมาณ

4,947,100.00

วันที่ประกาศ : 5 มี.ค. 2564