วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างปรับปรุงศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 5 กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐธนา คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 494,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างปรับปรุงศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 5 กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐธนา คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 494,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

496,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2564
Skip to content