วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงภายในอาคารธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาขา (Traditional Branch ) ประจำปี 2563

จ้างปรับปรุงภายในอาคารธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาขา (Traditional Branch ) ประจำปี 2563

วงเงินงบประมาณ

15,096,000.00

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2563