วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างปรับปรุงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถลูกค้าและผู้มาติดต่อธุรกิจธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างปรับปรุงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถลูกค้าและผู้มาติดต่อธุรกิจธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

500,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ก.ย. 2564
Skip to content