วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > จ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัย ธนาคารออมสินสาขาปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิีธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท บี ซื่อ ตรง จำกัด

จ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัย ธนาคารออมสินสาขาปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิีธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท บี ซื่อ ตรง จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content