วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร แอทสาทร บริเวณชั้น 13 เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายบริหารพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจ กรุงเทพฯ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายณฐพัชร์ ธนาสิรสวัสดิ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 260,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่ามจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร แอทสาทร บริเวณชั้น 13 เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายบริหารพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจ กรุงเทพฯ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายณฐพัชร์ ธนาสิรสวัสดิ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 260,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่ามจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

261,000.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2565
Skip to content