วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานของกลุ่มตรวจสอบ (ห้องทำงาน รธส.ตส. อาคาร 3 ชั้น 1, ห้องทำงาน ชธส.ตภ. อาคาร 3 ชั้น 4) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2561”

“จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานของกลุ่มตรวจสอบ (ห้องทำงาน รธส.ตส. อาคาร 3 ชั้น 1, ห้องทำงาน ชธส.ตภ. อาคาร 3 ชั้น 4) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2561”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content