วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยควบคุมและบริหารหนี้ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร (ธนาคารออมสินสาขาบางแพ) จังหวัดราชบุรี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้อย่างบูรณาการ

จ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยควบคุมและบริหารหนี้ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร (ธนาคารออมสินสาขาบางแพ) จังหวัดราชบุรี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้อย่างบูรณาการ

วงเงินงบประมาณ

1,163,000.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2563