วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและห้องน้ำประชาชนของธนาคารออมสิน ภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขา โดยธนาคารออมสินภาค1-18

จ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและห้องน้ำประชาชนของธนาคารออมสิน ภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขา โดยธนาคารออมสินภาค1-18

วงเงินงบประมาณ

1,053,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ต.ค. 2564
Skip to content