วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 6 อาคาร (อาคาร 4, 9, 10, 13, 14 และ 16) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 6 อาคาร (อาคาร 4, 9, 10, 13, 14 และ 16) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

วงเงินงบประมาณ

23,424,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 2566
Skip to content