วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพี่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดสำนักงานภาค 11 จำนวน 6 สาขา ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้บริการสาขา

จ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพี่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดสำนักงานภาค 11 จำนวน 6 สาขา ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้บริการสาขา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content