วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินทวีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 493,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินทวีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 493,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

493,000.00

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2565
Skip to content