วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างปรับปรุงประตูหนีไฟ อาคาร 1 ชั้น 1 และบันไดหนีไฟ อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดย บริษัท รุ่งอุดมทรัพย์59 จำกัด”

“จ้างปรับปรุงประตูหนีไฟ อาคาร 1 ชั้น 1 และบันไดหนีไฟ อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดย บริษัท รุ่งอุดมทรัพย์59 จำกัด”

วงเงินงบประมาณ

166,500.00

วันที่ประกาศ : 28 พ.ค. 2561