วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงทาสีอาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่

จ้างปรับปรุงทาสีอาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่

วงเงินงบประมาณ

980,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ต.ค. 2566
Skip to content