วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างปรับปรุงดัดแปลงธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.61 โดยใช้งบประมาณ : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้ บริการสาขาเดิม “

“จ้างปรับปรุงดัดแปลงธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.61 โดยใช้งบประมาณ : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้ บริการสาขาเดิม “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content