วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาคลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีตกลงราคา “

“จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาคลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

108,000.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร