วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องอเนกประสงค์ของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ๖ (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัชวัฏ การช่าง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 233,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องอเนกประสงค์ของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ๖ (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัชวัฏ การช่าง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 233,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

233,700.00

วันที่ประกาศ : 29 ก.พ. 2567
Skip to content