วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 66 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 66 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

วงเงินงบประมาณ

6,816,000.00

วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2566
Skip to content