วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs4 และศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs4 สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs4 และศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs4 สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

วงเงินงบประมาณ

708,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.ย. 2565
Skip to content